Vrácení zboží

Zakoupené zboží lze vrátit z jakéhokoliv důvodu do 15 dní od jeho převzetí.  Zboží musí být zasláno v původním stavu, tzn. neprané, nežehlené, a označené původním štítkem. Bez štítku nejsme schopni zboží identifikovat a vrátit kupní cenu zboží. Zároveň si prodávající může nárokovat úhradu škody z důsledku nesprávného používání vraceného zboží.

Před odesláním zboží je kupující povinen informovat o množství a důvodu vrácení zboží na email [email protected], či číslo 703 375 265 (každý všední den od 8 do 17h ). Do emailu je potřeba uvést číslo bankovního účtu, na který bude vrácena kupní cena zboží. Veškeré náklady na zaslání zboží na naši adresu hradí kupující. Jakékoliv vracené zboží zasílané na dobírku nebude prodávající přijímat.

Reklamace

Kupující má právo reklamovat vadné zboží dle zákonné záruční doby.  Před zasláním zboží je povinen nakupující informovat o množství, počtu a důvodu reklamace na email [email protected]. Veškeré náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží hradí kupující. Prodávající si vyhrazuje zákonnou lhůtu 30 dní pro vyřízení reklamace ode dne převzetí zboží.


Při rozbalování a prvotní kontrole vráceného nebo reklamovaného zboží bude vždy pořízen videozáznam, a to z důvodu možných pozdějších nedorozumění (např. v případě vrácení neúplného anebo poškozeného zboží).


Adresa pro vrácení zboží a reklamace:

Michal Bouška, Budovatelů 137, Příbram 261 01